Polityka prywatności

Data wejścia:15 lutego. 2024

Witamy w Herome Cosmetics B.V. ("Herome", "my", "nas" lub "nasz"). Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy informacje związane z naszą stroną internetową.com ("Strona") oraz wszelkie usługi, narzędzia lub aplikacje oferowane przez Herome (zwane łącznie "Usługami"). Zobowiązujemy się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO).

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny i Usług, w tym między innymi użytkowników, którzy są przeglądającymi, sprzedającymi, konsumentami, handlowcami i/lub twórcami treści.

Uzyskując dostęp do naszych Usług lub korzystając z nich, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszą Politykę prywatności i nasze Warunki użytkowania oraz że gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i ujawniamy jego dane osobowe zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności.

1. Gromadzone przez nas informacje i sposób ich wykorzystywania

Dane osobowe: Podczas interakcji użytkownika z naszymi Usługami możemy gromadzić dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie nam przekazuje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i informacje dotyczące płatności. Używamy tych informacji do realizacji zamówień użytkownika, komunikowania się z nim i ulepszania naszych Usług.

Informacje o użytkowaniu: Zbieramy informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych Usług, w tym między innymi adres protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, wersję przeglądarki, odwiedzane strony naszej Witryny, godzinę i datę wizyty, czas spędzony na tych stronach i inne statystyki. Informacje te pomagają nam zrozumieć zachowania użytkowników, dostosować nasze Usługi i poprawić doświadczenia użytkowników.

Pliki cookie i technologie śledzenia: Używamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii do śledzenia aktywności w naszym Serwisie, utrzymywania bezpieczeństwa i dostarczania odpowiednich reklam. Użytkownik może kontrolować korzystanie z plików cookie na poziomie indywidualnej przeglądarki. Jeśli użytkownik odrzuci pliki cookie, nadal będzie mógł korzystać z naszej witryny, ale możliwość korzystania z niektórych funkcji może być ograniczona.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy informacje na podstawie następujących podstaw prawnych:

  • Zgoda użytkownika;
  • Wykonanie umowy między użytkownikiem a Herome;
  • Zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi;
  • W celu ochrony żywotnych interesów użytkownika;
  • Dla naszych uzasadnionych interesów, które nie przeważają nad podstawowymi prawami i wolnościami użytkownika.

2. Udostępnianie i ujawnianie danych

Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie wypożyczamy danych osobowych użytkowników innym podmiotom. Możemy udostępniać naszym partnerom biznesowym, zaufanym podmiotom stowarzyszonym i reklamodawcom ogólne zbiorcze informacje demograficzne niepowiązane z danymi osobowymi odwiedzających i użytkowników.

W określonych sytuacjach możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na wnioski prawne organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

3. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać dane użytkownika tak długo, jak długo konto użytkownika będzie aktywne lub tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia użytkownikowi Usług, wypełniania naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

4. Bezpieczeństwo danych

Wdrażamy różne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Jednak żadna transmisja internetowa nie jest całkowicie bezpieczna i nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji użytkownika.

5. Prawa użytkownika wynikające z AVG

Na mocy AVG użytkownikowi przysługuje szereg praw, w tym prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, aktualizowania lub usuwania. Użytkownik może również sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych lub zażądać przeniesienia jego danych osobowych. Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z nami pod adresem [Insert Contact Information].

6. Międzynarodowy transfer danych

Informacje użytkownika mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika.

7. Prywatność dzieci

Nasze Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 16 roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.

8. Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie. Zaleca się okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian.

9. Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem info(at)herome.com