Integritetspolicy

Inmatningsdatum: 15 feb. 2024

Välkommen till Herome Cosmetics B.V. ("Herome", "vi", "oss" eller "vår"). Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar information i samband med vår webbplats herome.com ("Webbplatsen") och alla tjänster, verktyg eller applikationer som erbjuds av Herome (tillsammans "Tjänsterna"). Vi åtar oss att skydda integriteten och säkerheten för dina personuppgifter i enlighet med Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Denna integritetspolicy gäller för alla användare av webbplatsen och tjänsterna, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, säljare, konsumenter, handlare och/eller innehållsleverantörer.

Genom att komma åt eller använda våra tjänster intygar du att du har läst, förstått och godkänner denna integritetspolicy och våra användarvillkor samt att vi samlar in, lagrar, använder och lämnar ut dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

1. Information som vi samlar in och hur vi använder den

Personuppgifter: När du använder våra tjänster kan vi samla in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss, till exempel namn, e-postadress, postadress och betalningsinformation. Vi använder denna information för att uppfylla dina beställningar, kommunicera med dig och förbättra våra tjänster.

Användarinformation: Vi samlar in information om hur du använder våra tjänster, inklusive men inte begränsat till din IP-adress (Internet Protocol), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor på vår webbplats som du besöker, tid och datum för ditt besök, tid som spenderas på dessa sidor och annan statistik. Denna information hjälper oss att förstå användarnas beteende, anpassa våra tjänster och förbättra användarupplevelsen.

Kakor och spårningsteknik: Vi använder kakor, fyrar och liknande teknik för att spåra aktivitet på vår tjänst, upprätthålla säkerheten och tillhandahålla relevant reklam. Du kan styra användningen av cookies på den enskilda webbläsarens nivå. Om du avvisar cookies kan du fortfarande använda vår webbplats, men din förmåga att använda vissa funktioner kan vara begränsad.

Juridisk grund för behandling

Vi behandlar dina uppgifter enligt följande rättsliga grunder:

  • Ditt samtycke;
  • Utförande av avtalet mellan dig och Herome;
  • Efterlevnad av våra rättsliga skyldigheter;
  • För att skydda dina vitala intressen;
  • För våra berättigade intressen, som inte väger tyngre än dina grundläggande rättigheter och friheter.

2. Delning och utlämnande av uppgifter

Vi säljer, byter eller hyr inte ut dina personuppgifter till andra. Vi kan dela generisk sammanställd demografisk information som inte är kopplad till personuppgifter om besökare och användare med våra affärspartner, betrodda dotterbolag och annonsörer.

I specifika situationer kan vi vara skyldiga att lämna ut personuppgifter som svar på rättsliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla krav på nationell säkerhet eller brottsbekämpning.

3. Lagringsperiod för uppgifter

Vi lagrar dina uppgifter så länge ditt konto är aktivt eller så länge det behövs för att tillhandahålla tjänsterna, uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal.

4. Säkerhet för data

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att garantera säkerheten för dina personuppgifter. Ingen Internetöverföring är dock helt säker, och vi kan inte garantera att din information är helt säker.

5. Dina rättigheter enligt AVG

Enligt AVG har du flera rättigheter, inklusive rätten att begära åtkomst, korrigering, uppdatering eller radering av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av dina personuppgifter, be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller begära portabilitet av dina personuppgifter. Om du vill utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss på [Ange kontaktuppgifter].

6. Internationell överföring av data

Din information kan överföras till, och sparas på, datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagar kan skilja sig från de som gäller i din jurisdiktion.

7. Integritet för barn

Våra tjänster är inte avsedda för personer under 16 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn under 16 år.

8. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna integritetspolicy för eventuella ändringar.

9. Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss på info(at)herome.com