Allmänna bestämmelser och villkor

Senast uppdaterad: 15 feb 2024

Välkommen till Herome Cosmetics B.V. ("Herome", "vi", "oss" eller "vår"), administratör av herome.com ("Webbplatsen"). Dessa allmänna villkor ("Villkoren") reglerar din tillgång till och användning av Webbplatsen och våra tjänster, verktyg, applikationer och funktioner (gemensamt kallade "Tjänsterna").

Genom att gå in på och/eller använda vår webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa villkor och vår integritetspolicy. Om du inte godkänner dessa Villkor eller vår Integritetspolicy har du inte rätt att komma åt eller använda Webbplatsen och våra Tjänster.

1. Användning av webbplatsen och tjänsterna

  • Du måste vara minst 16 år för att få använda webbplatsen och tjänsterna.
  • Du får inte göra obehörig användning av webbplatsen eller de tjänster som erbjuds på den.
  • Du åtar dig att inte göra intrång i Heromes eller tredje parts immateriella rättigheter.

2. Immateriella rättigheter

Allt innehåll på Webbplatsen, inklusive text, grafik, logotyper, bilder och den programvara som används, tillhör Herome eller dess licensgivare och är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

3. Sekretess och personuppgifter

Vi hanterar insamling, användning och skydd av dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy, som är i linje med Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

4. Begränsning av ansvar

Herome, eller dess styrelseledamöter, anställda eller ombud, ska vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador eller andra skador som uppstår på grund av eller i samband med din användning av webbplatsen eller tjänsterna.

5. Skadestånd

Du samtycker till att hålla Herome, dess styrelseledamöter, anställda och ombud skadeslösa mot alla krav, ansvar, skador, förluster och utgifter, inklusive men inte begränsat till rimliga advokatarvoden, som uppstår på grund av eller i samband med din användning av Tjänsterna eller brott mot dessa Villkor.

6. Ändringar av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor. Vi meddelar dig om ändringar genom att publicera en reviderad version av Villkoren på Webbplatsen, som träder i kraft omedelbart efter publiceringen.

7. Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Nederländerna. Eventuella tvister som uppstår ur eller i samband med dessa Villkor ska avgöras exklusivt av behöriga domstolar i Nederländerna.

8. Kontakt

För frågor eller kommentarer om dessa allmänna villkor, vänligen kontakta oss på info(at)herome.com.